Drvo AS

vl. Toplica Vratonjić, pr

Ćirikovac bb

12000 Požarevac

069 2 77 33 33

office@drvoas.com

 
   

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni deo poslovne politike organizacije i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta, a zasniva se na uspostavljanju marketinški orjentisanog menadžment sistema koji se kontinualno poboljšava čiji je cilj ostvarenje POSLOVNE IZVRSNOSTI.U tom cilju utvrđuju se sledeći principi politike kvaliteta:

1. Kontinuirano unapređivanje kvaliteta usluga, zasnovanih na poštovanju propisa, standarda i zahteva i potreba klijenata;

2. Kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga, efikasnosti procesa, inovativnosti projektnih rešenja i profitabilnosti poslovanja;

3. Tehnička superiornost i inovativnost osnov konkuretnosti naih usluga;

4. Usklađenost funkcionalne, projektne i procesne organizacije, osnov sistemske orijentacije naše organizacije;

5. Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijativa zaposlenih;

6. Razvoj kulture timskog rada, osnov uspešnog projekt managment-a;

7. Finansijska stabilnost;

8. Fokusiranost na kompleksne projekte, koji zahtevaju specijalizovana znanja i odgovarajuće profesionalne licence zaposlenih i organizacije, radi postizanja konkurentske prednosti;

9. Odgovoran odnos prema društvu i okolini, te bezbednosti, zdravlju i primeni etičkih normi prema zaposlenim;

10. Uspostavljanje dugoročnih kooperativnih odnosa na obostranu korist sa partnerima i subkontraktorima u poslu.

Toplica Vratonjić Drvo AS

 

Drvo AS

vl. Toplica Vratonjić, pr

Ćirikovac bb

12000 Požarevac

069 2 77 33 33

office@drvoas.com