Drvo AS

vl. Toplica Vratonjić, pr

Ćirikovac bb

12000 Požarevac

069 2 77 33 33

office@drvoas.com

 
   

Trupci

Bukovi i jasenovi trupci su osnovna sirovina u proizvodnji naše kompanije. vršimo pažljiv odabir stabala raslih u izuzetnim klimatskim uslovima i na odgovarajućem zemljištu. Ovaj prirodni uticaj na zdrav rast drveta obezbeđuje izuzetan kvalitet, čvrstinu, fleksibilnost i druge odlične karakteristike kasnije obradjenog materijala. Obradi drveta prethodi pažljiva selekcija trupaca od strane iskusnog osoblja.


Vodimo računa da sveže izrezano drvo stiže u naše parionice istog dana kako bi očuvali kvalitet i postojanost boje parenja. Konstantnost boje je veoma važna za svaku ponovljenu isporuku u dugogodišnjoj saradnji sa našim klijentima.

 

 

Drvo AS

vl. Toplica Vratonjić, pr

Ćirikovac bb

12000 Požarevac

069 2 77 33 33

office@drvoas.com